Politika jakosti

Politika systému kvality

Management firmy Dřevotvar družstvo se sídlem v Jablonném nad Orlicí stanovil základní směry politiky systému kvality pro následující období takto: 
 
1. VÝROBA
Vyrábět kvalitně a rentabilně produkci ve dvou základních sortimentních skupinách výrobků:
a) nábytek a nábytkové dílce
b) dřevěné kuchyňské náčiní
 
2. PRODEJ HOTOVÝCH VÝROBKŮ
Realizovat hotové výrobky tak, aby bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníka, byl realizován přiměřený zisk a dodávky byly uhrazeny včas.
 
3. NÁKUP MATERIÁLU
Hledat nejspolehlivější a nejvýhodnější zdroje nákupu materiálů a zajišťovat dodávky v požadovaných termínech a kvalitě.
 
4. EKONOMIKA
Vytvořit systém ekonomického řízení družstva, zajišťující tvorbu zisku a růst kapitálu družstva. Rozvíjet systém hodnocení efektivnosti firmy jako celku i jednotlivých výrobních středisek a procesů.
 
5. KVALITA, BEZPEČNOST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
Předcházet vzniku nekvality zavedením a udržováním účinného systému řízení jakosti. Dodržovat zásady dle certifikace ČSN EN ISO 9001.
Být bezpečným dodavatelem v oblasti spolehlivého plnění všech požadavků zákazníků, spolehlivého plnění termínů a kvality dodávek, ochrany dat a know-how a plnění zákonných povinností.
Pravidelně analyzovat potenciální hrozby a rizika v oblasti bezpečnosti a přijímat relevantní opatření tak, aby společnost zajistila maximální úroveň bezpečnosti celého dodavatelského řetězce pro všechny své zákazníky. Spolupracovat se svými dodavateli materiálů a služeb na zajištění a zvyšování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Neustále zlepšovat svůj systém managementu bezpečnosti, aby společnost byla spolehlivým partnerem pro své zákazníky. Dodržovat zásady dle certifikace ČSN EN ISO 28000.
 
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Při výrobě používat takové materiály a technologie, které v maximální míře šetří životní prostředí. Dodržovat zásady dle certifikace ČSN EN 14001, FSC a ISCC.
Bezpečnost a ochrana zdraví všech zaměstnanců je pro vedení firmy základní prioritou. Pro její zajištění firma zavedla zásady dle certifikace ČSN EN ISO 45001 a udržuje postupy vedoucí k prevenci pracovních úrazů a eliminaci rizik.
 
7. VZDĚLÁVÁNÍ
Neustálým vzděláváním a hodnocením zaměstnanců vést pracovníky ke zvyšování úrovně vědomostí a k odpovědnosti v oblasti integrovaného systému managementu.
 
 
  
 
V Jablonném nad Orlicí                                                              Ing. Martin Beran
4. 1. 2023                                                                                  předseda představenstva
V pdf souboru k nahlédnutí zde

Kontakty

Dřevotvar družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
Firemní prodejna Jablonné n. Orl.
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
561 64
PO - PÁ:
08:00 - 11:30 hod.
12:00 - 15:00 hod.